åderbråck WOW! Hemligheten är avslöjad: Helt…

Jag kommer också att dela min personliga erfarenhet av att behandla åderbråck, så att du också kan behandla din egen om ditt hälsotillstånd är åderbråck-relaterat.

Vad är vaskulär vaskulär sjukdom?

Vaskulär kärlsjukdom är den medicinska termen för åderbråck i benen, bäcken eller bröstområdet. Dessa vener tillför blod till många av kroppens huvudorgan och andra viktiga delar. Vaskulär venös sjukdom orsakas av ett problem med din blodkärlsvägg, kallad kapillärerna. När kapillärerna skadas minskar blodflödet in i och ut ur kroppen. Resultatet är förlust av vitalitet och förlust av funktion i dina organ och system. Symtomen kan vara så enkla som en känsla av att vara lindrad, till en känsla av att ha en klump eller svullnad. Dina symtom kan också vara svårare, som huvudvärk, ledvärk, ledstivhet, synförlust eller balans eller domningar i armar, ben eller fötter. Dessa symtom kan pågå någonstans från några dagar till flera månader. De vanligaste orsakerna till denna sjukdom är ett resultat av: a) En allvarlig, oförklarlig hjärtattack, b) En hjärtattack som är en följd av en blockering av ventilen eller ventilvävnaden från en hjärtdefekt, eller c) användning av receptbelagda mediciner som är kända för att orsaka en onormal hjärtrytm. I den här artikeln kommer du att lära dig hur åderbråckssjukdomen utvecklas.

De senaste yttrandena

Varikosette 

Varikosette 

Ruby Nava

Varikosette betraktas för närvarande som ett riktigt insidertips, men populariteten har ökat snabbt...